Creative Sound Blaster Roar Pro

  

 

SOUND BLASTER ROAR PRO
Powerful, Feature-rich, 5-driver Portable Bluetooth® Speaker with Next Generation Wireless Personal PA System


ราคา : 7,490*
ราคาพิเศษ : Call*

*ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ลำโพง Bluetooth พกพาพร้อมกับเสียงอันทรงพลัง, เพียบพร้อมด้วย ฟังก์ชั่น
สานตอ่ความสําเร็จ และความนิยมจาก Sound Blaster Roar ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกัน Sound Blaster Roar Pro จะยกระดับนึ้ไปอีกสําหรับลําโพงบลูทธูแบบพกพา ด้วยไดรว์เวอร์ 5 ตัวที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นไปอีก ขับเคลื่อนขุมพลังด้วยชุดแอมป์ปริไฟเออร์สองชุด Roar Pro นิยามถึงการใช้งานที่ยกระดับนึ้ในแบบมืออาชีพในด้านตา่งๆ เมื่อเชื่อมต่อด้วย Creative iRoar Mic (แยกจําหน่าย) คุณจะสามารถใช้งานลําโพงในแบบ PA (Public Address system) หรือลําโพงกลางแจ้งที่สามารถขยายเสียงพูดได้ทันที เหมาะสําหรับงานบรรยาย, การประชุม หรือความบันเทิงในแบบคาราโอเกะ!

ROAR: ปรับพลังเสียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น
ลําโพงแบบพกพาส่วนมากต้องเลือกที่จะเน้นไปยังเรื่องของพลังเสียงที่ขับออกมา แต่ก็ต้องทําการลดทอนความชัดเจนและประสิทธิภาพของเสียงลงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกได้เลย Sound Blaster Roar ได้รับการออกแบบให้แตกต่างออกไป โดยค่ามาตรฐานตั้งต้น ตัวลําโพงจะส่งพลังเสียงได้อย่างบาลานซ์ แต่ก็สามารถให้ความละเอียด และยังคงความชัดเจนของเสียงได้ใ้นระดับสูง ในสถานการณ์ที่ต้องการให้ลําโพงสามารถสร้างพลังเสียงที่มีความดัง และมีกําลังขับมากขึ้นกว่าเดิม อาทิในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆนั้น ผู้ใชง้านสามารถเลือกใชง้านปุ่มเพิ่มพลัง เสียง ROAR เพียงเท่านี้ เสียงที่ไดรับฟังก็จะมีความดัง, มิติของเสียงที่ดังขึ้น และกว้างขึ้นมากกว่าเดิม

รองรับการเข้ารหัสเสียงแบบคุณภาพสูง – aptX® และ AAC 
Sound Blaster Roar Pro รองรับโปรไฟลเ์สียงแบบ aptX และ AAC ซ่ึ่งเป็นรหสัเสียงในรูปแบบ HD ที่จะสามารถทําการส่ง สัญญาณเสียงแบบ บูลทูธ ไร้สายในระดับคุณภาพเสียงสูงสุด รหัสเสียงเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วรับรองในอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ Andriod และ iPhone ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพของเสียงในแบบไร้สายนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด การรองรับรหัสเสียงเหล่านี้ อาจจะไม่ได้พบในชุดลําโพงไร้สายใน ระดับราคาสูงๆอีกด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพของเสียงในรูปแบบไร้สายในระดับคุณภาพสูงให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ด้วย BT-W2 USB Transceiver (จําหน่ายแยก) ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อบลูทธู และรองรับ aptX ที่จะช่วยให้การส่งสญัญาณเสียงแบบไร้สายนนั้ทําได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในรูปแบบของเสียงที่ให้รายละเอียดสูง โดยไมต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณ ติดตั้งง่าย และไมยุ่งยาก ไมต้องลงไดรว์เวอร์ – เสียบเข้ากับช่อง USB และพร้อมใช้งานทันที! 
ก้าวไปอีกขั้น กับรูปแบบการทำงานของลำโพง PA ไร้สาย

ทำางานเป็นเครื่องเลน่ MP3 
เพียงแค่นําการ์ดแบบ microSD ที่เก็บบทเพลงที่คุณชื่นชอบ5 ใส่เข้าช่องสําหรับเสียบการ์ดที่ตัวลําโพง Roar Pro กดปุ่มเล่น เพลง เพียงเท่านี้คุณก็จะได้เพลิดเพลินไปกับบทเพลงต่างๆได้อย่างง่ายดาย โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องทําการเชื่อมต่อ หรือเล่นเพลง จากโทรศัพท์มือถือ 

ทำงานเป็นเครื่องบันทึกเสียง 
Roar Pro มีฟังก์ชั่นสําหรับการบันทึกเสียงพูดคุย หรือบันทึกเสียงสนทนาในที่ประชุม-ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว เมื่อคุณ เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์คุณสามารถใช ้Roar Pro ทา การบันทึกเสียงสนทนาสายโทรศัพท์ได้อีกด้วย

 

 • Improved 5-driver System: The drivers are more sensitive, thus delivering louder and brighter audio
 • Three Preset Audio Profiles: Warm, Neutral or Energetic to go with the music genre, tailored to your listening habits;
 • Improved Battery Life (10 Hours): Longer battery life from the optimised electrical design
 • Wireless personal PA system when used with the iRoar Mic (sold separately): For expressing yourself better in presentations, conferences or even serenading your love.

  
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICATION

SPECIFICATIONS

 • System Configuration
 • One-piece
 • Dimensions (H x W x D)
 • Speaker: 57.0 x 202.0 x 115.0 mm (2.2 x 7.9 x 4.5 inches), Power Adaptor Cord Length: Approx 1.7m, USB Cord Length: Approx 0.7m
 • Weight
 • Speaker: 1.10kg (2.5lbs), Power Adaptor: 153g, USB Cable: 26g, UK Interchangeable Adaptor Plug*: 19g, CE Interchangeable Adaptor Plug*: 17g
 • Bluetooth® Version
 • Bluetooth 3.0
 • Bluetooth Profile
 • A2DP (Wireless Stereo Bluetooth), AVRCP (Bluetooth Remote Control), HFP (Hands-free Profile)
 • Supported Codecs
 • AAC, aptX, SBC, aptX-LL

SYSTEM REQUIREMENTS

 • For wireless streaming:
 • Compatible Bluetooth devices that support the Stereo Bluetooth Profile (A2DP)
 • For playback or recording via microSD slot:
 • microSD or microSDHC cards up to 32GB formatted in FAT/FAT32.
 • Common audio formats such as MP3, WMA and WAV.
 • (MP3 and WMA up to 320kbps).
 • For one-touch pairing:
 • NFC-enabled devices
 • For phone calls:
 • Compatible Bluetooth smartphones that support the Hands-Free Profile (HFP)
 • For direct connection to Line-in jack:
 • Analog audio devices with a 3.5mm output or RCA output
 • For Sound Blaster Control Panel:
 • For Windows® OS
 • Intel Core™2 Duo processor 2.2 GHz, AMD Athlon 64x2 Dual Core or equivalent processor
 • Microsoft® Windows 10, Microsoft Windows 8.1 32-bit or 64-bit, Windows 8 32-bit or 64-bit, Windows 7 32-bit or 64-bit
 • 1GB RAM
 • 600MB of free hard disk space
 • Available USB 1.1, 2.0 or 3.0 port
 • Internet connection (optional)
 • For Mac OS
 • Intel Core 2 Duo processor 2.8 GHz
 • Mac OS X 10.6 and above
 • 1GB RAM
 • 600MB of free hard disk space
 • Available USB 2.0 port
 • Internet connection (optional)

DOWNLOAD

Wait for update

 

Go to top