Magnet IRG-600

ราคา : 35,480*
ราคาพิเศษ : 28,500*

*ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
IRG-600 Black Edit Limited

IRG-600 คือ อุปกรณ์ไลน์ ไอโซ-เรกูเลชั่น (Line Iso-Regulation) มีหน้าที่ในการแบ่งแยกระบบไฟฟ้ากระแสสลับของชุดเครื่องเสียงหรืออุปกรณ์ระบบภาพของท่านออกจากระบบไฟฟ้ากระแสสลับอื่นๆ ที่ใช้ไฟร่วมกัน ช่วยลดทอนสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลให้คุณภาพเสียงที่ได้จากชุดเครื่องเสียงหรือโฮมเธียเตอร์อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และภาพที่ได้จาก TV LCD, TV Plasma , Projector ได้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ ไม่เพียงเท่านั้น IRG-600 ยังทำหน้าที่ควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้คงที่ (+2%) ควบคุมแม่นยำด้วยวงจรโปรเซสเซอร์ ไร้ปัญหาไฟวูบวาบอันเนื่องมาจากไฟตก-ไฟเกินที่มักจะส่งผลเสียหลายประการต่ออุปกรณ์ของท่าน

หัวใจของ IRG-600 อยู่ที่อุปกรณ์ไอโซเลชั่นทรานสฟอร์เมอร์แบบวงแหวนเทอร์รอยด์อิมพิแดนซ์ต่ำที่สามารถจ่ายกำลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง มีระบบป้องกันไฟกระชาก แยกชุดเอาต์พุตสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟสูงทำให้ไม่เกิดการอั้นในการจ่ายพลังงาน มีระบบแสดงผลค่าแรงดันไฟฟ้าทั้งขาเข้าและขาออกด้วยจอแสดงผลแบบดิจิตอล พร้อมทั้งระบบเตือนแรงดันไฟขาเข้าผิดปกติ รวมถึงระบบตัดการทำงานอัตโนมัติในกรณีที่เกิดไฟตก – ไฟเกินมากเกินช่วงที่ปลอดภัย IRG-600 ออกแบบให้สามารถต่อใช้งานกับเครื่องเสียงหรืออุปกรณ์ระบบภาพใดๆ ที่มีอัตราการบริโภคกำลังไฟฟ้าไม่เกินอัตราที่ระบุไว้

 

Specification

   ข้อมูลสินค้า ไปด้านบน
 
 แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 V +/-2%, 50/60 Hz
 
   230 V +/-2%, 50/60 Hz
 
 Auto shutdown function @ Input voltage < 195 Vac
 
   @ Input voltage > 245 Vac
 
 ALARM function @ Input voltage < 185 Vac
 
   @ Input voltage > 250 Vac
 
 Power output loaded 2,500 VA @ HIGH POWER
 
   600 VA @ ISO REGULATED
 
 กำลังไฟฟ้ากระแสสลับที่ต้องการ 195-245 V , 50/60 Hz

Go to top